O Firmie

Aero-Medika istnieje od 2002r. Zajmujemy się dystrybucją sprzętu medycznego do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji schorzeń układu oddechowego oraz schorzeń diabetologicznych, internistycznych i kardiologicznych.  Firma zatrudnia doświadczony, wysoko wykwalifikowany personel. Oferujemy najwyższej jakości sprzęt i niskie ceny. Posiadamy własny sprawnie działający serwis.

Reprezentujemy takie firmy jak:

 • A.M.I. Italia – Włochy
 • Biochemical Systems International – Włochy
 • Cambridge Sensors Ltd – Wielka Brytania
 • ChoiceMMed – Chiny
 • Devilbiss – USA
 • EKF Diagnostics – USA
 • Fisher&Paykel – Nowa Zelandia
 • Kröber – Niemcy
 • Minolta – Japonia
 • NDD – Szwajcaria
 • Rigamonti – Włochy
 • Siare – Włochy
 • Somno Medics – Niemcy
 • Sooil – Korea Płd

Dzięki działalności firmy Aero-Medika znacznie obniżyły się na polskim rynku ceny na: aparaty do inhalacji, koncentratory tlenu, aparaty do leczenia bezdechu sennego CPAP i inne.

W sprzęt medyczny zaopatrujemy ponad 100 szpitali w całej Polsce.

Aero-Medika wspomaga liczne ogólnopolskie programy naukowe oraz prowadzi samodzielnie szkolenia dla lekarzy. Za swoją działalność charytatywną otrzymuje wiele nagród oraz – co szczególnie sobie ceni – wiele podziękowań ze strony pacjentów i lekarzy.

Wspieramy ogólnopolskie programy

Wczesne rozpoznawanie POChP w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Aero-Medika wspomagała program NFZ „Wczesne rozpoznawanie POChP w Podstawowej Opiece Zdrowotnej”. Uczestnicy otrzymali certyfikaty i 5 punktów edukacyjnych. Szkolenia odbywały się z użyciem spirometru EasyOne na terenie całej Polski według załączonego planu:

 • 16.11.2006 Szczecin NFZ
 • 24.11.2006 Zielona Góra
 • 01.12.2006 Łódź NFZ
 • 02.12.2006 Łódź NFZ
 • 08.12.2006 Wrocław NFZ
 • 09.12.2006 Wrocław NFZ
 • 18.01.2007 Kraków NFZ
 • 03.02.2007 Katowice NFZ
 • 08.02.2007 Lublin NFZ
 • 09.02.2007 Lublin NFZ
 • 23.02.2007 Poznań NFZ
 • 24.02.2007 Poznań NFZ
 • 08.03.2007 Opole NFZ
 • 23.03.2007 Kielce NFZ
 • 12.04.2007 Olsztyn NFZ
 • 26.04.2007 Białystok NFZ
 • 11.05.2007 Gdańsk NFZ
 • 25.05.2007 Rzeszów NFZ

Cele ogólne i szczegółowe programu
1. Cel główny:

 • ograniczenie zachorowalności, inwalidztwa i umieralności z powodu POChP poprzez kompleksowe działania edukacyjno -diagnostyczne w grupach wysokiego ryzyka.

2. Cele pośrednie:

 • upowszechnienie wiedzy o POChP, czynnikach jej ryzyka oraz zdrowotnych i społecznych skutkach choroby,
 • wdrożenie taniej i skutecznej metody badań przesiewowych, wykrywających POChP w grupach ryzyka,
 • realizowanie programu edukacji antytytoniowej i leczenie nałogu palenia u osób zagrożonych i chorych na POChP,
 • diagnozowanie i leczenie chorych na POChP wg przyjętego algorytmu postępowania,
 • przeprowadzenie specjalistycznej diagnostyki różnicowej u osób mających objawy kliniczne a nie spełniających kryteriów rozpoznania stadium POChP,
 • zwiększenie skuteczności wykrywania wczesnych stadiów POChP przez lekarzy POZ i rodzinnych oraz właściwe kwalifikowanie pacjentów do leczenia specjalistycznego,
 • zmniejszenie licznych hospitalizowanych z powodu późno wykrytej POChP,
 • obniżenie kosztów leczenia chorych na POChP,
 • zmniejszenie liczby rent inwalidzkich, przyznawanych z powodu rozwiniętej POChP,
 • włączenie lekarzy POZ i rodzinnych do aktywnej profilaktyki POChP wśród swoich podopiecznych

 

Ogólnopolska Szkoła Pneumonologii

Szkolenie przeznaczone było dla lekarzy rodzinnych, pediatrów, internistów i innych zainteresowanych omawianymi zagadnieniami. Uczestnik Szkoły Pneumonologii otrzymał 6 punktów edukacyjnych (wykłady + warsztaty) przyznanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej. Zajęcia były jednodniowe i składały się z dwóch części:

1. wykładowej

 • Wczesne rozpoznawanie POChP za pomocą badania spirometrycznego
 • Niewydolność oddychania: domowe leczenie tlenem i wspomaganie wentylacji
 • Obturacyjny bezdech senny
 • Wybrane aspekty aerozoloterapii

2. warsztatowej

 • praktyczne ćwiczenia w wykonywaniu i interpretacji badania spirometrycznego w POZ.

Szkolenia odbywały się w małych grupach ok. 20-30 osób z użyciem spirometru EasyOne na terenie całej Polski według załączonego planu:

27.10.2006 Wrocław
28.10.2006 Karpacz
03.11.2006 Piotrków Tryb.
04.11.2006 Łódź
17.11.2006 Szczecin
18.11.2006 Koszalin
24.11.2006 Zielona Góra
25.11.2006 Gorzów Wlkp.
13.01.2007 Warszawa
19.01.2007 Kraków
20.01.2007 Katowice
02.02.1007 Częstochowa
09.02.2007 Lublin
10.02.2007 Radom
09.03.2007 Opole
10.03.2007 Kalisz
24.03.2007 Kielce
13.04.2007 Olsztyn
14.04.2007 Ostrołęka
27.04.2007 Białystok
28.04.2007 Suwałki
12.05.2007 Gdańsk
19.05.2007 Siedlce
26.05.2007 Rzeszów
16.06.2007 Bydgoszcz