Aparaty CPAP Smokerlyzery
Masz pytania - zadzwoń

602 402 375

22 828 40 67

Pełną polisomnografię w Warszawie można wykonać w NZOZ OXYMED
który posiada nowoczesne laboratorium polisomnograficzne

Badanie przeprowadzane jest za pomocą urządzenia PSG firmy SOMNOmedics, które w odróżnieniu od innych polisomnografów zapewnia pacjentowi swobodę poruszania się bez przerywania badania.
Pomieszczenia w których wykonywane jest PSG są przestronne, pojedyncze, posiadają klimatyzację i monitoring.

Obturacyjny Bezdech Senny (OBS)

OBS jest chorobą częstą która prowadzi do groźnych dla zdrowia powikłań i może być przyczyną przedwczesnego zgonu, szczególnie u mężczyzn poniżej 50-tego roku życia.

Istotą obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) są powtarzające się wielokrotnie w czasie snu epizody zapadania gardła oraz zatrzymania (bezdech/apnoe) lub znacznego ograniczenia przepływu powietrza (spłycenie oddychania/hypopnoe) czyli zmniejszenie  amplitudy oddechów o co najmniej 50% przez drogi oddechowe na poziomie gardła. Wykładnikiem zaburzeń oddychania w czasie snu jest wskaźnik bezdechów i spłyceń oddychania przypadających na godzinę snu – indeks AHI.

Warunkiem rozpoznania choroby wg Amercian Academy of Sleep Medicine (AASM) jest stwierdzenie AHI > 5

Objawy Obturacyjnego Bezdechu Sennego (OBS)

Objawy nocne

 • Chrapanie
 • Bezdechy w czasie snu – zatrzymanie oddychania
 • Przebudzenia
 • Zwiększona aktywność ruchowa i potliwość
 • Duszność, dławienie w czasie snu
 • Oddawanie moczu w nocy
 • Bóle w klatce piersiowej
 • Refluks żołądkowo przełykowy
 • Pozycja ciała w czasie snu

Objawy dzienne

 • Nadmierna senność dzienna
 • Poranne zmęczenie, bóle głowy
 • Pogorszenie pamięci i koncentracji, rozdrażnienie, niepokój a nawet lęk i depresja
 • Upośledzenie libido i impotencja
Następstwa/powikłania Obturacyjnego Bezdechu Sennego (OBS)

 • Nadciśnienie tętnicze
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Niewydolność serca
 • Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia
 • Udar mózgu
 • Zespól metaboliczny i cukrzyca
 • Wypadki komunikacyjne (do 2 do 7 razy częściej)
 • Zwiększone ryzyko zgonu

LECZENIE

Wskazaniem do leczenia OBS jest stwierdzenie choroby o umiarkowanym (AHI 15 – 30) lub ciężkim (AHI powyżej 30) nasileniu niezależnie od intensywności objawów dziennych i powikłań.

Metodą z wyboru w leczeniu OBS jest aparat CPAP. W Polsce aparat CPAP jest częściowo refundowany przez NFZ raz na 5 lat.

ROZPOZNANIE / POLISOMNOGRAFIA

Osobę z podejrzeniem OBS należy skierować do specjalistycznej pracowni w celu potwierdzenia choroby i rozpoczęcia leczenia.

Badanie wykonywane jest podczas snu i pozwala w sposób nieinwazyjny ocenić strukturę i jakość snu, częstość przebudzeń, oddychanie, utlenowanie, czynność serca, pozycję ciała, chrapanie. Powyższe badanie umożliwia ocenę faz i stadiów snu za pomocą rejestracji elektroencefalogramu (EEG), elektrookulogramu (EOG) i elektromiogramu (EMG). Ocena oddychania w czasie snu dokonywana jest za pomocą pomiaru przepływu powietrza na poziomie nozdrzy przednich i ust (za pomocą termistora lub kaniuli nosowej) oraz ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha (pletyzmografia indukcyjna).
Wysycenie krwi tętniczej tlenem oceniane jest za pomocą pulsoksymetru.
Czynność serca rejestrowana jest za pomocą jednego odprowadzenia EKG. Pozycja ciała badana jest czujnikiem magnetycznym przytwierdzonym do podudzia a chrapanie rejestruje mikrofon umieszczony na szyi pacjenta.

Wiele placówek medycznych posługuje się uproszczoną wersją badania polisomnograficznego, aparaturą bez oceny faz i stadiów snu – poligrafią. Często jednak, nawet gdy objawy kliniczne są typowe dla bezdechu sennego, wynik badania poligrafem może nie potwierdzić choroby.
Pełna polisomnografia (PSG) całościowo rozpoznaje obturacyjny bezdech senny (OBS)

 

Pełną polisomnografię w Warszawie można wykonać w NZOZ OXYMED
który posiada nowoczesne laboratorium polisomnograficzne

Badanie przeprowadzane jest za pomocą urządzenia PSG firmy SOMNOmedics, które w odróżnieniu od innych polisomnografów zapewnia pacjentowi swobodę poruszania się bez przerywania badania.
Pomieszczenia w których wykonywane jest PSG są przestronne, pojedyncze, posiadają klimatyzację i monitoring.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OXYMED
ul. Solec 28, 00-403 Warszawa

Umówienie terminu badania pod numerem 602 402 375